Science Café > Organizátoři > Představujeme organizátory SC: České Budějovice

Představujeme organizátory SC: České Budějovice

A máme tu další, již třetí díl našich medailonků ze zákulisí Science Café. Kdo stojí za tímto projektem v Českých Budějovicích? Co vůbec vedlo místního organizátora k jeho založení?

Rozhodnutí organizovat v Českých Budějovicích Science Café padlo během léta 2013 a první večer byl oficiálně uspořádán v dubnu 2014. Petr Pilař, zakladatel a organizátor, si Science Café nadělil jako dárek ke svým 50. narozeninám.

Petr se tehdy již delší dobu zabýval myšlenkou uspořádat v Českých Budějovicích akci podobného formátu a hledal vhodnou formu a případné partnery, i když to nebylo podmínkou.

 „Měl jsem představu o názorově ‚neutrální platformě‘, i když v případě popularizace vědy není možné být beze zbytku názorově neutrální. Vždy existovaly a budou existovat názory a aktivity, vůči kterým se věda musí vymezovat a ‚bránit‘. Jsem rád, že jsem narazil na Science Café, jehož formát zapadá do této filosofie a moje představy dokonale naplňuje.“

Science Café České Budějovice je rodinná „firma“. Kromě Petra Pilaře, který dává dohromady dramaturgii, marketing a stará se o komunikaci s hosty, je do projektu zapojena také jeho manželka, Dana Pilařová. Ta pomáhá při jednotlivých večerech Science Café s organizací na místě, vítá návštěvníky, informuje je o programu a aktivitách Science Café, vybírá vstupné. Petr k tomu poznamenává:

„Její zásluhou jsou návštěvníci Science Café vždy příjemně naladěni. Na rozdíl ode mne je extrovertní a společenský typ, takže toto umí skvěle. Dana spolupráci na projektu vnímá jako příležitost potkávat se se zajímavými lidmi. Můj ‚projekt‘ ji oslovil a zapojila se do něj hned od počátku.“ 

Když Petr zrovna není vytížen svými pracovními aktivitami, rád si přečte zajímavou knihu a sedavý způsob života kompenzuje běháním a cvičením. Dana tráví mnoho času na procházkách, na kole a v zimě na běžkách.

3 otázky na Petra Pilaře

Proč Science Café děláte?
Science Café pořádám z několika důvodů a neumím říct, který z nich převažuje. Od malička mám rád vědu, techniku, ale i historii a další společenské vědy. Zajímám se o svět z různých úhlů pohledu. V mojí knihovně mám populárně naučné knihy ze všech možných oborů a čtu je s velkou chutí. Dalším nezanedbatelným důvodem je touha nějak prospět lidem kolem sebe. Nejsem vhodný typ pro zapojování do dobrovolnických hnutí a charitativních akcí. Science Café je příležitost, která beze zbytku odpovídá mé nátuře, jak tuto touhu naplnit – nabídnout lidem se zájmem o svět kolem sebe živý kontakt s lidmi, kteří jsou intelektuálně velmi zajímaví a mají ostatním co sdělit (na rozdíl od všech možných celebrit, které zaplňují veřejný prostor, aniž by do něho cokoliv významného, kromě svého ega, přinesly). S tím také  souvisí snaha zviditelňovat vědu, její roli a vliv na život každého z nás a povzbuzovat v lidech kritické myšlení na úkor ovlivňování různými mystiky, astrology a numerology. A konečně třetím, ale nepříliš významným, důvodem je to, že komunikaci s hosty – různými vědci – shledávám jako velmi zajímavou a inspirativní zkušenost.

Jaká je vaše nejmilejší vzpomínka na některý z večerů Science Café?
Těžko říct. Většina hostů byla velmi příjemná a na všechny vzpomínám rád. Koneckonců jsem je také sám vybíral 🙂 Ale snad nejpříjemnějším hostem pro mě byl prof. Jiří Bičák z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Náš, a nejen náš, přední odborník na teoretickou, zvláště pak relativistickou, fyziku. Překvapil mě svojí skromností a laskavým chováním. Byl velmi příjemný a nesmírně si vážím toho, že přijal naše pozvání v době, kdy vrcholily oslavy stého výročí zveřejnění obecné teorie relativity, tedy v době, kdy se takříkajíc nezastavil. Mezi různými evropskými vědeckými konferencemi našel čas na to, aby zajel do Českých Budějovic za hrstkou zvědavých laiků. Strávili jsme spolu i část odpoledne před Science Café, takže jsem měl možnost poznat ho trochu více než jiné hosty a popovídat si s ním i o mnoha všedních věcech. To můj respekt k němu jenom umocnilo.

V čem vidíte největší poslání Science Café?
Trochu jsem to naznačil v předchozích odpovědích. Největší význam Science Café vidím v tom, že ve virtuálním světě plném sociálních sítí umožňuje lidem se zájmem  o svět kolem sebe osobní komunikaci s lidmi, kteří k poznání tohoto světa aktivně přispívají a mnozí z nich ho svým bádáním velmi výrazně ovlivňují. Science Café je Noemovou archou pro ty, kteří uznávají zdravý rozum a chtějí díky němu přežít. Samozřejmě i vědu lze zneužít a i mezi vědci lze nalézt lidi, kteří jsou ji ochotni a schopni zneužít z těch či oněch důvodů. Mám ale takový pocit, že to nikdy nehrozí od vědců, kteří jsou ochotní cestovat stovky kilometrů, aby se s „obyčejnými lidmi“ podělili o svoji radost z poznávání a objevování. Science Café v celé republice přeji desítky skvělých hostů a tisíce nadšených a zvídavých diváků. Jsem rád, že jsem toho všeho součástí. Zní to sice jako klišé, ale je to moje vyznání.

Jsme na sociálních sítích