Science Café > Praha > Stanislav Zvánovec: Li-Fi využijí turisté, zákazníci i automobily

Stanislav Zvánovec: Li-Fi využijí turisté, zákazníci i automobily

Prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. působí na katedře elektromagnetického pole Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Se svým výzkumným týmem se zabývá mimo jiné využitím světla k rychlému přenosu dat.

Li-Fi najde využití prakticky všude tam, kde se používá LED světlo. Co budou umět chytré žárovky doma i v zaměstnání a k čemu budeme moci využívat pouliční lampy?

Pomocí komunikace ve viditelném světle (Visible light communication, VLC, Li-Fi) je možné přenášet data o rychlostech řádu Gbit/s. Uvnitř místností nebo nákupních center tato technologie zároveň umožní lokalizaci s přesností až jednotek centimetrů. Ve venkovní zástavbě pak například umožní turistům načítání informací o dané lokalitě. Toto využití je nyní testováno kolegy na Kanárských ostrovech.

Další oblastí, ve které vidím velké uplatnění, je automobilový průmysl. Důležité informace by se mezi automobily mohly šířit právě prostřednictvím Li-Fi.

V některých článcích se uvádí, že Li-Fi není ani tak konkurence Wi-Fi, jako spíše doplněk. Jinde, že se může stát v budoucnu náhradou. Ke kterému názoru se přikláníte?

Dle mého se v žádném případě nejedná o konkurenci k Wi-Fi, ale o doplnění ke standardním radiovým službám. Každá z nich má řadu předností i nevýhod. U Li-Fi se zatím uvažuje o přenosech na kratší vzdálenosti než dosud umožňuje Wi-Fi. Zároveň LED vysílače nejsou a nebudou tak všesměrové. Na druhou stranu pomohou přenášet výrazně více dat a jejich funkcionalita bude velmi zajímavá.

Li-Fi oproti infračervenému záření, které známe z klasických ovladačů, využívá viditelnou část světelného spektra. Kvůli čemu je to lepší?

Rozdíl je právě v přenosových rychlostech a možnostech delšího dosahu. Výhodné je propojení osvětlení dané oblasti s využitím k datovému přenosu. Samotný přenos není detekovatelný běžným okem. Nespozorujete tedy žádné poblikávání světel. Existují pokročilé techniky (v angl. literatuře dimming), které navíc upravují přenášené datové signály tak, aby celkový koncept byl energeticky co nejméně náročný a byla zachována naprosto nulová možnost nepříjemného efektu pro pozorovatele či osobu v blízkosti vysílače.

Máte „chytrou domácnost“? Jaké technologické novinky se vám v poslední době zalíbily?
Doma mám standardní technologie, s těmi chytrými si spíše hrajeme v laboratoři. To, co mě zatím určitě oslovuje, jsou chytrá domácí osvětlení, reagující na náladu uživatele, hudbu i denní aktivity. Rovněž je velmi perspektivní propojení senzorů a spotřebičů – jejich dálkové ovládání a koordinace.

Nově vydaná kniha prof. Stanislava Zvánovce o VLC
Nově vydaná kniha prof. Stanislava Zvánovce o VLC

Rozhovor připravila Dominika Jettmarová, Science Café.

Chcete se o technologii Li-Fi dozvědět více? Podívejte se na záznam přednášky profesora Zvánovce z 14. března 2017 na partnerském webu SlidesLive.

Dominika Jettmarová

Jsme na sociálních sítích