Science Café > Ostatní > SC Praha 19/2: Pohlaví & gender

SC Praha 19/2: Pohlaví & gender

O lidském pohlaví rozhoduje přítomnost jediného chromosomu, u některých skupin živočichů pak i třeba pouhá teplota prostředí. Jak je to s genderem, někdy překládaným do češtiny jako sociální pohlaví?  Nakolik to, jaké máme pohlaví, určuje náš osud? A jsou všechny rozdíly mezi muži a ženami dané a neměnné nebo existují i takové, které jsou proměnlivé a od pohlaví odvozené jen zdánlivě?

Termín: 19. 2. 2023 (pondělí), 19:00

Místo: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha

Hosté: Lukáš Kratochvíl z PřF UK a Pavla Špondrová z FF UK

Vstupné: zdarma

FB událost: https://www.facebook.com/events/771949041478231

Anotace přednášky Lukáše Kratochvíla:

U nás savců existují v genomu výrazné rozdíly mezi pohlavími: zpravidla jen samci mají chromozom Y, který předávají výhradně synům. Vždy tomu tak ale nebylo a u dalších obratlovců existují různé systémy. U některých skupin dědí část genomu jen dcery od matek, někde mezi samci a samicemi neexistují genetické rozdíly, někdo vsadil na hermafroditismus… a nemůžeme přehlédnout skupiny, které se úplně zbavily samců a zkoušejí to jen se samicemi. Proč existuje taková variabilita? Proč jsme se vůbec rozdělili na samce a samice? A kolik samců vlastně evoluce potřebuje a jsou vůbec k něčemu?

Anotace přednášky Pavly Špondrové:

Co je to pohlaví a co je to gender? Je gender nebezpečný ideologický nástroj, akademický termín v zajetí politického marketingu, nebo koncept umožňující lepší pochopení světa okolo nás? Nic z nabízeného, nebo od každého něco? Prezentace nebude ideologická, ale akademická. Jsou ženy od přírody podřadné? Opravdu muži nebrečí a ženy neumí hledat v mapách? Má být muž hlava rodiny a žena krkem, který pohyb hlavy zásadně, ale nenápadně ovládá? Dozvíte se, jak chápe pojem gender sociologie, co jsou to genderové stereotypy i jak gender a genderovou rovnost pojímá současné právo. Je pro společnost, každého a každou z nás obecně, či pro naši každodennost přínosné prosazování genderové rovnosti?

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích