Science Café > Praha > SC Praha 14/02: O archeologii s Naďou Profantovou

SC Praha 14/02: O archeologii s Naďou Profantovou

Únorové Science Café se vypraví do daleké minulosti. Na příkladu výzkumu Tismic, nejvýznamnějšího hradiště z Českobrodska z přelomu 8. a 9. století, si ukážeme, co vše dokáží archeologové zjistit o dávných dobách.

Hostem bude PhDr. Naďa Profantová, CSc., která pracuje na Oddělení archeologie středověku Archeologického ústavu AV ČR. Zabývá se starší a střední dobou hradištní, dobovou společenskou elitou a výboji Avarů na naše území.

Na Science Café se budeme zabývat dvěma rovinami stejného problému: stejné předměty v různém nálezovém kontextu vypovídají různě. Hodně záleží na schopnosti je k nějaké výpovědi využít a na uvažování v modelových situacích.

Přednáška se zaměří na nejvýznamnější hradiště z Českobrodska z doby přelomu 8. a 9. století – na Tismice. Hradiště je největší z těch vzniklých již v 8. století, významem předchází známější Starou Kouřim.

I když nebylo zkoumáno ve velkém rozsahu, výsledky nedestruktivních archeologických metod zásadně doplňují poznatky o jeho členění, o oděvu a postavení jeho obyvatel, nejvíce pak i o neklidných dobách přelomu 8. a 9. století.

Tehdy se měnila politická mapa střední Evropy, v našem prostoru začala dominovat Karolinská říše, místní elita napodobovala životní styl říšské elity.

Pojďte se s námi vydat na tuto exepdici do minulosti, a to v úterý 14. února od 19 hodin. Přednáška se jako obvykle koná v kavárně Potrvá.

Vstupné dobrovolné.

Jsme na sociálních sítích