Science Café > České Budějovice > Ohlédnutí za posledními Science Café před prázdninami

Ohlédnutí za posledními Science Café před prázdninami

Léto léto se nese ve znamení dovolených, cestování a klidu, proto i většina večerů Science Café je v období července a srpna přerušená. Tyto měsíce využíváme k rekapitulaci nasbíraných zkušeností a plánování pro další rok. Prázdninové období se se brzy přehoupne do poloviny a my se rozhodli ještě před novými pozvánkami ohlédnout za několika posledními červnovými setkáními.

Kolegové z Českých Budějovic se zaměřili na osobu Mistra Jana Husa, od jehož smrti letos uplynulo 600 let. Pozvání přijal historik Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. z Centra medievistických studií Filosofického ústavu Akademie věd, v. v. i. a Univerzity Karlovy v Praze.  Pavel Soukup se událostem doby Jana Husa dlouhodobě věnuje a letos mu o této významné české osobnosti vyšla také kniha.  Pokud tedy podobně jako návštěvníci setkání v Horké Vaně chcete vědět třeba to,  jak se Mistr Hus stal “mediální hvězdou” nebo co o něm nikdy vědět nebudeme, můžete si na dovolenou přibalit tento výtisk o životě a smrti kazatele.

Science Café Písek se rozebralo aktuální chaos ve sféře ekonomické, sociální i politické, se kterým se západní země potýkají od počátku recese v roce 2008. S významnou ekonomkou Doc. Ing. Ilonou Švihlíkovou, Ph.D. mohli návštěvníci Pí Local Clubu diskutovat o možných cestách dalšího vývoje a hledat odpověď  na otázku, zda směřujeme k černému konci nebo velké transformaci.

Plzeňské Science Café plánovalo kromě populární přednášky o Arboretu Sofronka také expedici přímo na “místo činu”.  Počasí kolegům plány pro tentokrát sice překazilo, ale výprava s Ing. Janem Kaňákem, Ph.D., vedoucím oddělení pro vzdělávání, veřejnost, vědu a výzkum v Arboretu Sofronka, se nezrušila úplně. Uskuteční se na podzim a o přesném termínu budeme včas informovat 😉 .

Přejeme vám krásné léto a těšíme se na viděnou na zářijových setkáních!

Jsme na sociálních sítích