Science Café > České Budějovice > SC České Budějovice 8/11: Niels Bohr: začátek nejistoty

SC České Budějovice 8/11: Niels Bohr: začátek nejistoty

Dvacátá léta dvacátého století byla ve fyzice bouřlivá. Ne že by před tím byl klid. Albert Einstein teorií relativity i dalšími příspěvky stačil zamotat hlavu svým kolegům i laikům. Mimo jiné i tím, že byl jedním z těch, kdo otevřeli dveře vedoucí třinácté komnaty – světa kvantové teorie. Do poloviny 20. let však stále panovalo přesvědčení, že nové objevy a na ně navazující hypotézy budou vysvětlitelné v rámci klasické fyziky.

Mohutný rozvoj matematického aparátu kvantové mechaniky nejpozději v polovině desetiletí dal jasně najevo, že tato oblast fyzika se nepodobá ničemu, s čím se člověk dosud setkal, a lidská intuice selhává na celé čáře.

Jedním z lidí, kdo si to začal uvědomovat a pochopil, že klasická fyzika je jen mezním případem kvantové mechaniky, na jejímž novém pojetí se podstatně podílel, byl dánský fyzik Niels Bohr. Ten se zasloužil o vznik proslulé „kodaňské školy kvantové teorie“ a stál u vzniku tzv. kodaňské intepretace kvantové mechaniky.

Niels Bohr zemřel 18. listopadu 1962 a my si v našem Science Café připomeneme tuto mimořádnou osobnost a její zásluhy o moderní vědu.

 

Je Bohrův model atomu správný?

O čem se Bohr přel s Einsteinem?

Proč se se jádro uranu 235 štěpí?

Co je kvantová neurčitost a komplementarita?

 

Na tyto a další otázky pokusí odpovědět náš host teoretický fyzik Pavel Cejnar.

Termín: 8. 11. 2022, 17:30

Místo: Horká vana, Česká ul., České Budějovice

Host: prof. Pavel Cejnar, DSc., Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vstupné: 40 Kč

FB událost: https://fb.me/e/2npPrywIS

SC České Budějovice

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích