Science Café > Ostatní > SC Praha o unikátní léčbě nádorových onemocnění

SC Praha o unikátní léčbě nádorových onemocnění


V Praze začalo fungovat špičkové centrum pro léčení nádorových onemocnění – Proton Therapy Center Czech (www.ptc.cz).  O unikátním způsobu propojení fyziky s medicínou přijde na březnové Science Café v Praze hovořit Branislav SepešiVladimír Vondráček.


Zajímá vás, kam pokročila věda a technologie v medicíně? Chcete se setkat a pohovořit se špičkovými odborníky? Přijďte 12. 3. v 19:00 do kavárny Potrvá (Srbská 2, Praha 6).


Profil hostů:

MUDr. Branislav Sepeši, radiační onkolog
Absolvoval studium na Jesseniově lékařské fakultě UK v Martině v oboru všeobecné lékařství. Pracoval na Onkologickém oddělení (později Onkologické klinice) FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, kde se po složení I. atestační a pak i specializační zkoušky v oboru radiační onkologie věnoval nádorům gastrointestinálního traktu a nádorům dětského věku. Coby předseda občanského sdružení Fórum nezávislých názorů se věnuje problematice kvality, organizace a efektivity zdravotní péče. Na projektech bezpečnosti pacienta spolupracuje se slovenskou kanceláří Světové zdravotnické organizace. V Protonovém centru má na starosti dětský léčebný program.

Mgr. Vladimír Vondráček, vedoucí oddělení klinické fyziky
Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor teoretická fyzika. Dále působil jako fyzik na Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde založil Oddělení lékařské fyziky. Po založení Radiofyzikálního oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce v roce 2006 se stal jeho vedoucím. Je členem výboru SROBF a ČLS JEP, podílí se na výuce radiologických fyziků v rámci Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, spolupracuje s Fakultou jadernou a fyzikálně-inženýrskou ČVUT na vzdělávání radiologických fyziků. Podílel se na společných výzkumných projektech se Spojeným ústavem jaderného výzkumu v ruské Dubně a na dalších výzkumných aktivitách ve spolupráci s Oddělením dozimetrie záření České akademie věd. Protonové centrum podle Vladimíra “nabízí možnost pracovat na špičkovém zařízení pro onkologickou léčbu a spolu s ním i možnost profesionálního růstu.“

Jsme na sociálních sítích