Science Café > Ostatní > L’Oréal Česká republika rozdělí 600 000 Kč mezi tři nadané vědkyně

L’Oréal Česká republika rozdělí 600 000 Kč mezi tři nadané vědkyně

Byl zahájen 16. ročník programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice

Ocenění vhodnotě 600000 Kč mohou získat tři vědkyně  

Pandemie Covid-19 ovlivnila celý svět, samozřejmě i ten vědecký. Ještě více se rozevřely nůžky mezi zastoupením žen a můžu ve vědeckých oborech. Podpořit potenciál talentovaných vědkyň je cílem programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, jehož 16. ročník v České republice odstartoval.

Podle údajů ČSÚ pracovalo ve vědeckém prostředí v roce 2020 v České republice pouze 27,6 % žen1. I když počet realizovaných výzkumů každoročně roste, podíl žen stagnuje. Ve srovnání se zeměmi Evropské unie se dlouhodobě řadíme na jedno z posledních míst. Epidemie koronaviru nejvíce ovlivnila začínající mladé vědkyně s dětmi, které věnovaly svému bádání až o 17 % méně času2.

Program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě vznikl z jednoduchého přesvědčení: svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy.  Program poukazuje na nízké zastoupení žen ve vědě. „Důvodů, proč ženy výzkum opouštějí, je několik, ať už rodinné povinnosti, chybějící finanční prostředky nebo kariérní postup. Podpora kvalifikovaných žen na počátku jejich kariéry je zásadní, abychom o talentované vědkyně nepřicházeli, ale naopak mohli rozvíjet jejich potenciál,“ říká Ing. Ilona Mülllerová, DrSc., předsedkyně poroty L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice.

Vědkyně se do talentového programu mohou zapojit v České republice již od roku 2006. Každý rok odborná porota vybere tři vítězky, které si mezi sebou rozdělí 600 000 korun českých. Finanční odměnu mohou použít přímo i nepřímo na podporu své kariéry, ať už

v souvislosti se svým výzkumem nebo s osobními či rodinnými povinnostmi. Laureátky programu navíc projdou mediálním tréninkem a je jim každoročně nabídnuta prezentace jejich práce v médiích v podobě rozhovorů.

Podporou talentovaných tuzemských vědkyň chce program dosáhnout nejen jejich zviditelnění a zdůraznění jejich práce a talentu, ale chce rovněž inspirovat mladou generaci k volbě vědecké kariéry.

Do letošního ročníku se mohou zájemkyně přihlašovat pomocí platformy, umístěné na www.prozenyvevede.cz, až do 28. února 2022. Splnit musí pouze dvě kritéria:

  • věk do 40 let (dovršení věkové hranice do 31. října 2022 včetně)
  • dosažení titulu Ph.D. z oblasti věd o neživé přírodě (matematika, fyzika, informatika, inženýrské vědy, vědy o Zemi a vesmíru atd.), věd o živé přírodě a chemických věd (např. biologie, biochemie, genetika a další)

 

Představení laureátek 15. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v ČR

Do 15. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě se v roce 2021 přihlásilo celkem
66 žen, z nichž byly oceněny tři vědkyně – z oblasti medicíny, fyziologie a genetiky rostlin.

 

MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.

Objasňuje vzácné a hledá nové příčiny dědičné periferní neuropatie – degenerativní choroby periferních nervů.

RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D.

Zabývá se studiem rostlinných chromozomů a genomů s cílem pochopit, jak vznikly a jak se v průběhu evoluce měnily.

Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D.

Zkoumá funkční význam metabolických změn v kostní dřeni s cílem přispět k cílenější léčbě osteoporózy.

 

O program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ve světě 

L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku kariéry. Od svého vzniku se program postupně rozšířil do mnoha států světa a vyznamenal více než 3 900 žen ze 110 zemí. 

 

L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice 

V České republice byl program realizován poprvé v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně, vybrané odbornou porotou. Program je pořádaný ve spolupráci s Akademií věd České republiky a Českou komisí pro UNESCO. Od zahájení programu v České republice bylo oceněno již 41 talentovaných vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku ve výši necelých 9 milionů korun. 

 

Další informace vám poskytnou:

 

Pavla Šeborová                                                                    Ivona Karvinen

AMI Communications                                                         L‘Oréal Česká republika

pavla.seborova@amic.cz                                                 ivona.KARVINEN@loreal.com

Mob. +420 607 556 563                                                        Mob. +420 720 044 832

Veronika Kašpárková

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích