Science Café > Brno > SC Brno po prázdninách probádá spojení epigenetiky a molekulární psychiatrie

SC Brno po prázdninách probádá spojení epigenetiky a molekulární psychiatrie

Jak se ukazuje, stále více je třeba brát v úvahu vlivy prostředí na vývoj psychických poruch. Výrazný podíl mají také vlivy epigenetické, které se dědí z generace na generaci a zároveň nejsou kódovány v primární struktuře DNA. Rozsáhlý výzkum v oblasti molekulární psychiatrie je umožněn pomocí nejnovějších technologií – DNA čipů a DNA sekvenátorů nové generace.


Po prázdninové přestávce přivítáme, opět v prostorách Literární kavárny Academia,
Doc. RNDr. Omara Šerého, PhD.
z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky. Jeho přednáška bude zaměřena na vysvětlení pojmů epigenetika a na příkladech různých psychických poruch vysvětlí  vliv epigenetických faktorů a prostředí na vývoj úzkostných poruch, schizofrenie a jiných onemocnění.  Dále se také můžete dozvědět více o principech a využití DNA čipové technologie a sekvenátorech nové generace.


Přijďte poslouchat, ptát se a diskutovat 5. září 2012, začínáme v 18:30. Svou účast můžete potvrdit i na facebooku a událost případně doporučit i svým známým 😉


Organizaci Science Café Brno zajišťuje Lukáš Cibulka, tajemník sekretariátu Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR, a Kristýna Kounková.Jsme na sociálních sítích