Science Café > Brno > SC Brno: V říjnu čekají na hosty hvězdné plachetnice a optická Popelka

SC Brno: V říjnu čekají na hosty hvězdné plachetnice a optická Popelka

K  čemu všemu lze využít světelné paprsky? Návštěvníci dalšího setkání v Literární kavárně Academia se nebudou stačit divit. Prostřednictvím přednášky Prof. RNDr. Pavla Zemánka, Ph.D. z Ústavu přístrojové techniky AV ČR se dozví více o působení světla na hmotné objekty. Pozornosti  neuniknou ani netradiční příklady praktického využití v mikrosvěte laboratorních prací – prostorové zachycení mikroobjektu do světelného svazku (optická pinzeta), transport mikroobjektů světelnými paprsky („optický dopravník“), třídění mikroobjektů podle jejich vlastností (“optická Popelka”), měření velmi slabých sil mezi jednotlivými součástmi molekulárních motorů nebo vytváření uspořádaných mikrostruktur pouhým ozářením vzorku světlem („opticky vázaná hmota“).


Těšíme se na vás opět první středu v měsíci – 3. října 2012, začínáme v 18:30, vstup volný.Organizaci Science Café Brno zajišťuje Lukáš Cibulka, tajemník sekretariátu Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR, a Kristýna Kounková.

Jsme na sociálních sítích