Science Café > Pozvánky > SC Zlín 6/10: Polymery a alchymie

SC Zlín 6/10: Polymery a alchymie

Co se vám vybaví, když se řekne slovo alchymie? Dvůr císaře Rudolfa II? Podivná a nepříliš důvěryhodná individua snažící se zhmotnit tmu nebo rozbít atom olova? Ano, dnešní věda se na alchymii dívá velmi kriticky, ale lze na ni také nahlížet jako na předchůdkyni dnešní chemie a vědy obecně. Alchymisté sice nezvládli přeměnit běžné kovy na zlato, ani nepřipravili elixír mládí, přesto právě jim vděčíme za vypracování některých dodnes běžně užívaných metod izolace látek (sublimace, destilace, krystalizace) a za objev řady prvků a sloučenin. Zvedeme vás do minulosti, otevřeme dveře alchymistických laboratoří a ukážeme část alchymie, která není příliš známá. Podíváme se společně, jak tito předchůdci dnešních chemiků pracovali s materiály, bez kterých si dnešní svět neumíme představit – s polymery.

Termín: 6. 10.  2022 (čtvrtek), 18:00
Místo: posluchárna 002 Laboratorního centra Fakulty technologické UTB ve Zlíně
Host: doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D. z Ústavu inženýrství polymerů FT UTB
Vstupné: dobrovolné

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích