Science Café > Jihlava > SC Jihlava 26/03: Archeologické výzkumy v prostoru vodních děl Dalešice a Mohelno

SC Jihlava 26/03: Archeologické výzkumy v prostoru vodních děl Dalešice a Mohelno

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, která sestává ze dvou nádrží, byla uvedena do provozu v roce 1978. Od té doby dochází vlivem její činnosti k periodickým pohybům vodních hladin, což způsobuje erozi sedimentů odhalující archeologické situace. Opakované průzkumy dosud objevily tři zcela nové polohy s archeologickými nálezy datovatelné do pozdní fáze mladého paleolitu, pozdního paleolitu, neolitu, mladší doby hradištní a novověku. Kolísání hladiny také umožnilo zkoumat i již známé archeologické lokality, které však byly po více než čtyři dekády zaplaveny.

Přednáška přibližuje problematiku vodní eroze a objevování nových lokalit v prostoru vodních nádrží a představuje dosavadní výsledky výzkumu i nejzásadnější archeologické objevy.

Termín: 26. 3. 2024 (úterý), 18:00
Místo: Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál, Masarykovo náměstí 55, Jihlava
Přednášející: Ing. Petr Škrdla, Ph.D., Mgr. Jaroslav Bartík, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR
Rezervace: https://mvji.cz/akce/science-cafe-archeologicke-vyzkumy-v-prostoru-vodnich-del-dalesice-a-mohelno

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích