Science Café > Pozvánky > SC Zlín 09/05: Jak odolávat stresu?

SC Zlín 09/05: Jak odolávat stresu?

Stres – slovo, které v mnohých z nás vyvolá paniku a úzkost. Existují však dva druhy psychologického stresu. Eustres (pozitivní zátěž), který člověka dokáže v přiměřené míře stimulovat k vyšším výkonům. Opakem je distres (nadměrná zátěž), jenž nás může zcela zničit a způsobit až smrt.

Jak na vás působí stres? Dokáže vás vyburcovat k výkonu, nebo vás naopak ochromí? Nepříznivé životní události mají vliv na strukturu i funkci mozku a jsou považovány za velmi významný faktor přispívající k depresi, úzkosti a dalším psychiatrickým poruchám. U většiny lidí, kteří se s takovými událostmi setkají, se ovšem tyto potíže nevyvinou.

Co způsobuje, že na stejnou událost mohou dva lidé reagovat zásadně odlišně, jeden třeba osobnostním růstem a druhý nemocí? Jakou míru stresu snesete bez újmy vy? A jak lze odolnost organismu vůči stresu posílit?

Květnové Science Café bude provázet Julie Dobrovolná z Masarykovy univerzity v Brně.

Termín: 9.5. 2019 (čtvrtek), 18:00

Místo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Laboratorní centrum, U15/002 (Vavrečkova 5669, Zlín)

Přednášející: Julie Dobrovolná

Vstup zdarma

Veronika Kašpárková

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích