Science Café > PORG > SC Nový PORG 14/05: Končí zlatá éra antibiotik?

SC Nový PORG 14/05: Končí zlatá éra antibiotik?

Antibiotika patří k největším objevům 20. století. Využití penicilinu pro terapii infekcí zahájilo zlatou éru antibiotik a v dnešní době je prakticky nemožné představit si moderní medicínu bez těchto léků. Chirurgické zákroky, použití agresivní chemoterapie nebo transplantační výkony – všechny tyto úkony by bez podpory antibiotické léčby nebyly možné.

Používání antibiotik je ovšem doprovázeno nepříjemným vedlejším efektem, ziskem odolnosti bakterií vůči antibiotikům. Antibiotická rezistence (schopnost bakterií odolávat účinkům antibiotik) existuje stejně dlouho jako bakterie. Předpokládá se, že geny rezistence umožnily bakteriím v průběhu evoluce odolávat nepříznivým vlivům prostředí, včetně přirozených antibiotik produkovaných jinými mikroby k vlastní ochraně. Nárůst výskytu bakterií rezistentních vůči antibiotikům je globální hrozbou, která významně snižuje kvalitu života lidské populace.

Příčiny celosvětového výskytu a rychlého šíření antibiotické rezistence nejsou doposud spolehlivě objasněny, je však doloženo, že nejúčinnějším opatřením pro prevenci vzniku a šíření antibiotické rezistence je celkové snížení spotřeby antibiotik a změna v přístupu k jejich používání.

Téma květnového Science Café představí Helena Žemličková z Národní referenční laboratoře pro antibiotika Státního zdravotního ústavu v Praze. Jejím druhým pracovištěm je Ústav klinické mikrobiologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Působí také ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Termín: 14.5. 2019 (úterý), 17:30

Místo: Gymnázium Nový PORG, Pod Krčským lesem 25, Praha 4

Přednášející: Helena Žemličková

Science Café probíhá v areálu školy, přednáška a diskuse je však přístupná všem – nejen studentům gymnázia. Čeká na vás neformální atmosféra a něco dobrého k pití, jak jste na Science Café zvyklí.

Toto Science Café pořádají studenti Gymnázia Nový PORG pod vedením Natálie Vyhnalové.

Veronika Kašpárková

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích