Science Café > Záznamy > Video > Mýtus nekonečno

Mýtus nekonečno

„Nekonečno (∞) je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočítat, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo. Přesto se řadí mezi čísla. Objekt, který je tak veliký, že má atributy nekonečna, se někdy nazývá přídavným jménem nekonečný. Nekonečno nemá hranice, ale není totéž co neohraničenost. Nepřítomnost hranic je podmínkou nutnou, nikoli však postačující. Nekonečno lze ztotožnit s neohraničenosti pouze v Eukleidově geometrii, obecně je nutné rozlišovat ne/konečnost topologickou a metrickou.“, říká o nekonečnu česká Wikipedie. A náš lednový host Peter Zamarovský k tomu v anotaci ke své knize, jež nese stejný název jako naše přednáška, dodává: „Téma nekonečna zabíhá do oblastí, se kterými nemáme přímých zkušeností. Branou k nekonečnu se tak stává až filosofie matematiky a fyziky, vědomá i ta nevědomá. Pozornost přitom věnuji i směrům netradičním, o kterých se literatura obvykle nezmiňuje. Jsou to ale právě tyto směry, které umožňují uvidět nekonečno v jiné perspektivě. To se týká i koncepcí nedávno (2015) zesnulého českého matematika profesora Petra Vopěnky, jemuž je kniha věnována. Vopěnky si velmi vážím, i když s ním občas polemizuji. Jak však lépe oslavit myslitele, než debatou o jeho názorech? Myšlenky, o kterých se nemluví, jsou mrtvé.“ • Kdy se pojem nekonečna objevil? • Jak se k nekonečnu stavěli starověcí matematici a astronomové? • Kdy bylo nekonečno uznáno za plnohodnotný matematický objekt? • Jaké máme teorie nekonečna? • Je vesmír nekonečný? • Existuje vůbec nekonečno? Na tyto a další otázky hledal odpovědi náš host, RNDr. Peter Zamarovský, CSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha.

Jsme na sociálních sítích