Science Café > Záznamy > Audio + slidy > Kdo nám zabijí naše miláčky?

Kdo nám zabijí naše miláčky?

Podtitul: Infanticida a její dopad na chov zvířat v zajetí Hostem únorového jindřichohradeckého Science Café byl prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. z oddělení etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby a profesor České zemědělské univerzity. V přednášce se věnoval tematice zabíjení mláďat v přírodě i v chovech domestikovaných zvířat. V přednášce se mimo jiné věnoval otázkám: Změnila domestikace chování a životní strategie zvířat? V čem se liší naši domácí mazlíčkové od svých divokých předků? Poznáme to vůbec? Může naše péče třeba o koně nebo o psy zabíjet jejich nenarozená mláďata? Omlouváme se za sníženou kvalitu zvuku, ve velké části nahrávky je slyšet hluk ventilátoru.

Jsme na sociálních sítích