Science Café > Záznamy > Audio + slidy > Jak se zkoumaly ostatky Karla IV.

Jak se zkoumaly ostatky Karla IV.

Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. je přední český anatom a emeritní přednosta Anatomického ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V oboru se specializuje na anatomii dětského organismu a kineziologii člověka. V dané problematice je považován za jednoho z nejvýznamnějších světových odborníků, jeho práce jsou vždy přijímány s maximálním zájmem na všech kontinentech. V rámci postgraduálního studia tyto velmi speciální obory také přednáší a jsou jím připravovány první české učebnice nipioanatomie, analytické a syntetické kineziologie.

Jsme na sociálních sítích