Science Café > Ústí nad Labem > Science Café Ústí nad Labem: 11. listopadu na téma “Jak se rekonstruuje pravěk”

Science Café Ústí nad Labem: 11. listopadu na téma “Jak se rekonstruuje pravěk”

Po prvním velmi vydařeném Science Café vás Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s magazínem Planetárium Českého rozhlasu Sever zvou na další diskusní večer v Ústí nad Labem.


Ve čtvrtek 11. listopadu od 19 hodin se můžete v kavárně Bárka (vedle kina Hraničář) setkat s předními českými paleontology – RNDr. Josefem Pšeničkou, Ph.D., ze Západočeského muzea v Plzni a doc. RNDr. Stanislavem Opluštilem, Ph.D., z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Téma zní: Jak se rekonstruuje pravěk aneb Výlet do karbonského pralesa. Hostem debaty bude také mostecký výtvarník Jiří Svoboda, který s oběma pány úzce spolupracuje na obrazových rekonstrukcích dávno zmizelého světa.

Jsme na sociálních sítích