Science Café > Ústí nad Labem > Chemie je v tom nevinně, tvrdí host dalšího Science Café v Ústí nad Labem

Chemie je v tom nevinně, tvrdí host dalšího Science Café v Ústí nad Labem

Téměř ze všeho potřebujeme někoho obvinit. Každá nepříjemnost má svou příčinu. A hlavně původce.  S narůstajícím počtem oblastí, do kterých nějakým způsobem zasahuje chemie, s přibývajícími možnostmi využití potenciálu “chemických znalostí” se právě tato věda stává často obviňovanou. Jak to s ní vlastně je? Platí pro ni příslovečné “dobrý sluha – špatný pán”?

Vědecký pracovník Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a host únorového Science Café, prof. RNDr. Pavel Drašar, DrSc. k tomu říká: „Odevšad dnes slyšíme, že za zatížené životní prostředí, špatné potraviny, nedýchatelný vzduch a tak podobně může chemie. Troufám si říci, že chemie je v tom nevinně.“


Ať už s ním souhlasíte nebo vás jen zajímá, proč je o tom přesvědčen, máte příležitost zavítat ve čtvrtek 9.2. 2012 do Bárka kafe (Prokopa Diviše 5, Ústí nad Labem – vedle kina Hraničáře). Vstup volný, začátek v 18:00.


Průběh Science Café v Ústí nad Labem zajišťuje Přírodovědecká fakulta UJEP a magazín Planetárium, Český rozhlas Sever .

Jsme na sociálních sítích