Science Café > Pozvánky > SC Uherské Hradiště 20/03: Změna klimatu

SC Uherské Hradiště 20/03: Změna klimatu

Klimatická změna a její dopady jsou v současnosti často skloňovány v souvislosti nejen s výskytem aktuálního sucha v České republice, ale i s růstem globální teploty vzduchu, ničivějšími dopady živelných pohrom nebo růstem hladiny světového oceánu.

Ačkoli mezi odbornou veřejností nepanuje úplná shoda ohledně příčin změny klimatu, jako hlavní důvod je uváděna rostoucí koncentrace skleníkových plynů, ke které významnou měrou přispívá lidská činnost. I přes úsilí většiny světových představitelů a řady hnutí o omezení produkce skleníkových plynů, současné snahy jsou nedostačující a nepovedou k očekávanému zpomalení růstu globální teploty vzduchu a s ní souvisejících dalších projevů.

Kromě úsilí o řešení samotných příčin změny klimatu se lidstvo rovněž rozhoduje, zda negativní dopady změny klimatu spíše snižovat, přizpůsobit se jim nebo zkombinovat oba přístupy. V každém případě je možné vnímat změnu klimatu jako novou výzvu pro lidstvo vedoucí nejen k novým objevům, ale i k reflexi nad naší budoucností.

Přednášet bude Lukáš Dolák z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Termín: 20.3. 2019 (středa), 18:00

Místo: Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati, Studentské nám. 1532, Uherské Hradiště

Přednášející: Lukáš Dolák

 

Veronika Kašpárková

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích