Science Café > Praha > Pavel Hrzina: Baterie budoucnosti

Pavel Hrzina: Baterie budoucnosti

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. působí na ČVUT jako odborný asistent katedry elektrotechnologie FEL, jako manažer kvality a metrolog Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů a také jako výzkumný pracovník Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Je vedoucím skupiny pro malé zdroje a akumulaci v Solární asociaci.

Liší se zásadně osobní fotovoltaické moduly a baterie od větších fotovoltaických elektráren?

Prakticky se neliší. Z hlediska základní funkce je stejná. Rozdíl naleznete především v konstrukci měniče/nabíječe, který je u “osobních” systémů více jak tisíckrát menší a pracuje s napětím jednotek voltů.

Jaká je životnost baterií využívajících solární energii?

Životnost baterií pro fotovoltaické aplikace je dána jejich cyklovaním v denním režimu. Typický fotovoltaický systém cykluje baterie většinou skoro každý den. To znamená, že za rok je provedeno kolem 250 cyklů. Pokud je životnost baterie v případě olova asi 500 plných cyklů, vydrží baterie přibližně dva roky. V případě cyklování na 50 % DOD (hloubka vybití), jak je ve fotovoltaickém systému s Pb akumulátory obvyklé, je životnost baterie mezi šesti a osmi lety. V případě baterií na bázi lithia se počítá s životností baterie okolo deseti let při plných cyklech a předpokládá se až dvacet let života při cyklech mělčích.

Jsou nové bezlithiové baterie ekologičtější variantou?

Uvažovat o technologii bezlithiových baterií z hlediska praktického využití je v současnosti předčasné. Jako základní technologie dneška a blízké budoucnosti jsou v levných aplikacích využívány baterie LiFePo4 a v aplikacích kvalitnějších pak Li v kombinaci některého z prvků – kobalt, nikl, hořčík.

Jak rychle se zlepšuje efektivita bezlithiových technologií?

V případě nových technologií baterií se jedná o první experimentální výsledky, proto nelze v současné době zodpovědně predikovat další vývoj.

Do jaké míry se navzájem ovlivňují dotace, inovace a poptávka po využití solární energie?

Dotační politika pomohla zvýšení nároků na výrobu fotovoltaických modulů. Poptávka pak znamenala snahu výrobců po efektivním technologickém procesu. To umožnilo ve zpětné vazbě několikanásobné snížení ceny modulů a tím zpřístupnění modulů většímu množství zákazníků.

SolarRozhovor připravila Dominika Jettmarová.

Podívejte se na záznam přednášky Slunce na(do) baterky z 10. 10. 2017 na partnerském webu SlidesLive.

Dominika Jettmarová

Jsme na sociálních sítích