Science Café > Praha > SC Praha 10/01: Člověk, pravděpodobnost a Spravedlnost

SC Praha 10/01: Člověk, pravděpodobnost a Spravedlnost

V právnické terminologii rozumíme důkazem „takový prostředek, kterým lze zjistit stav věcí“. Dokazování však není zdaleka vyhrazeno jen právnímu prostředí – ve skutečnosti je to jedna ze základních a zcela univerzálních složek lidského myšlení, prostupující každou oblastí života od vědeckého bádání až po ty nejosobnější záležitosti.

Základním přirozeným postupem, kterým mozek stanovuje váhu důkazů, je intuitivní inference, založená především na heuristikách a empirii.

Vstup exaktních věd na pole kriminalistiky s sebou přinesl nový, tzv. vědecký důkaz, a s ním i zcela novou problematiku hodnocení jeho váhy – bayesiánskou inferenci.

Jak je vědecký důkaz konstruován? Proč při práci s ním nemusejí být lidská intuice ani zkušenost dobrými rádci? Proč lze na základě identického výsledku zkoumání jednoho spravedlivě odsoudit a jiného spravedlivě omilostnit? Jak elegantně dezinterpretovat důkazy? Existuje absolutní důkaz?

Vydejte se v Science Café do světa legend o poutnících, vlkodlacích a čarodějnicích, skrz něž se seznámíte se základními principy bayesiánské inference ve forenzních vědách!


Průvodkyní na této dobrodružné cestě bude forezní genetička Mgr. Halina Šimková, která vystudovala antropologii a genetiku člověka na PřF UK; v letech 1999–2016 působila na Kriminalistickém ústavu Praha jako kriminalistická znalkyně v oboru DNA analýzy, nyní je na volné noze.

Přednáší forenzní genetiku na PřF UK, VŠCHT Praha a Univerzitě Pardubice, je místopředsedkyní Československé společnosti pro forenzní genetiku a dlouhodobě se věnuje problematice stanovení váhy vědeckého důkazu aplikací inferenční bayesiánské logiky.

Svůj obor s nadšením popularizuje; v roce 2016 získala cenu Neuron Prima Zoom za nejlepší vědecké video (https://youtu.be/VJBPGqt_TDU).

Neváhejte tedy v úterý 10. ledna 2016 dorazit do kavárny Potrvá. Začínáme v 19 hodin.

Vstupné dobrovolné.

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích