Science Café > Praha > Pražské Science Café se v březnu zaměří na zásah proměn rodiny do našich životů

Pražské Science Café se v březnu zaměří na zásah proměn rodiny do našich životů

Není měsíce, aby se neobjevil článek o tom,  že lidé uzavírají manželství a mají děti v čím dál tím pozdějším věku nebo že se více a více dětí rodí mimo manželství…


  • Co můžeme říci o současné rodině a genderových vztazích uvnitř rodiny z perspektivy sociologie, která má v popisu práce problematizovat samozřejmé a odkrývat nesamozřejmé?
  • Jak lze těmto tendencím, které se objevují nejen v naší společnosti, ale jsou „typické“ i pro jiné země Evropy, rozumět?
  • Jak je možné je interpretovat ve světle současných sociologických šetření?
  • Znamená to snad, že se zcela přežila instituce manželství? Anebo to znamená, že lidé nechtějí nebo dokonce neumějí žít v páru?

Na otázky jak a proč se transformuje současná rodina a s jakými dopady na naše individuální
životní biografie, odpoví hosté  březnového Science Café v Potrvá na základě dat ze současných sociologických výzkumů.


Uvítáme doktorku Hanu Maříkovou a doktorku Martu Vohlídalovou 13. března 2012 19 hodin v kavárně Potrvá, vstupné dobrovolné.  Účast můžete potvrdit i na facebooku

Jsme na sociálních sítích