Science Café > Praha > Lednové pražské Science Café o vzdělanosti české populace

Lednové pražské Science Café o vzdělanosti české populace

Rok 2011 otevřeme na Science Café Praha tématem “Měření vědomostí a dovedností: zhoršuje se vzdělanost české populace?”, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s neziskovou organizací EDUin, která se problematice vzdělávání věnuje. Hostem večera bude RNDr. Jana Straková, Ph.D., která působí na Filozofické a Pedagogické fakultě UK a v obecně prospěšné společnosti EDUin. Science Café proběhne jako obvykle druhé úterý v měsíci, tedy 11. ledna od 19 hodin v kavárně Potrvá (Srbská 2, Praha 6).


Účast můžete potvrdit na Facebooku (potvrzení účasti na FB ovšem neznamená rezervaci místa v kavárně).


Anotace vystoupení:

V posledních letech se množí stesky na klesající úroveň vědomostí a dovedností českých žáků. O zhoršování výsledků vzdělávání vypovídají i poslední mezinárodní výzkumy provedené v České republice. Návštěvníci setkání se dozvědí, jak se provádějí mezinárodní komparace výsledků vzdělávání v žákovské a dospělé populaci a jaké poznatky z nich získáváme o stavu českého vzdělávacího systému a jeho dlouhodobém vývoji. Budeme hovořit i o tom, jak se jeví výsledky vzdělávání českých žáků ve světle dalších ukazatelů charakterizujících český vzdělávací systém.


RNDr. Jana Straková, Ph.D. se dlouhodobě věnuje mezinárodním výzkumům vědomostí a dovedností a aplikaci výzkumných poznatků do vzdělávací politiky. V současné době je zaměstnána v Ústavu pro informace ve vzdělávání, kde zodpovídá za realizaci mezinárodního výzkumu kompetencí dospělých v ČR. Vyučuje na FF UK a PedF UK. Je členkou Institutu pro sociální a ekonomické analýzy a EDUin, o.p.s.


EDUin, o.p.s. usiluje o to, aby se celosvětová proměna požadavků na vzdělávání, které jsme svědky v posledním desetiletí, stala díky široké diskusi veřejným tématem. Více informací o činnosti organizace naleznete na http://eduin.cz/

Jsme na sociálních sítích