Science Café > Olomouc > SC Olomouc 14/11: Raně středověká Olomouc na křižovatce dálkových cest

SC Olomouc 14/11: Raně středověká Olomouc na křižovatce dálkových cest

V období 10. a 11. století náležela Olomouc k nejvýznamnějším centrálním lokalitám střední Evropy.
Přispěla k tomu i poloha na křižovatce dálkových cest, obzvláště na transevropské magistrále mířící na východ do oblasti Kyjevské Rusi.

V poslední třetině 10. století vznikla v podhradí raně středověkého hradu řemeslnicko-kupecká osada s nálezy mincí a s řadou importů z Polska a Ruska. Moderní metody identifikace dálkových cest a nové archeologické nálezy zpřesňují naši představu o podobě Olomouce v raném středověku, dálkových kontaktech i o počátcích církevní organizace, sahajících zřejmě již do doby Velké Moravy.

Vydejte se s námi na dlouhou cestu do minulosti a odhalte kousek života milované Olomouce! Průvodcem nám bude Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu a FF UPOL.

Vyrážíme v úterý 14. listopadu v 18:00 z Coffee Library (Biskupské náměstí 1).

.

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích