Science Café > Olomouc > SC Olomouc 12/03: Sucho a povodně – boj s větrnými mlýny?

SC Olomouc 12/03: Sucho a povodně – boj s větrnými mlýny?

V posledních letech Česká republika čelí extrémnímu kolísání počasí, které na straně jedné způsobuje neočekávané povodně a na straně druhé dlouhé periody sucha. Současná situace je výsledkem (zne)užívání naší krajiny, která není dlouhodobě schopna zadržovat a akumulovat vodu. Důvodem jsou především regulace toků, změny ve využívání krajiny a odlesňování. Adaptace na klimatické změny a prevence dalších škod vyvolaných povodněmi a suchem vyžadují alternativní přístup k využívání krajiny a jejímu  managementu.

V krajině plní voda četné funkce, které jsou úzce propojené  a závislé na fungování celé krajiny. Vhodný management vody v krajině proto vyžaduje holistický přístup, založený na ochraně a obnově celé krajiny, ne jenom jejích jednotlivých částí.

O změnách klimatu bude vyprávět hydrobiolog Martin Rulík z Katedry ekologie a enviromentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  Ve svém výzkumu se mimo jiné zabývá mikrobiální ekologií tekoucích vod a jejich sedimentů. Je autorem (či spoluautorem) řady vědeckých článků, ale i popularizačních textů (např. v časopise Vesmír).

Termín: 12.3. 2019 (úterý), 18:00

Místo: Coffee Library, Biskupské náměstí 1, Olomouc

Přednášející: Martin Rulík

Facebooková stránka akce

Veronika Kašpárková

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích