Science Café > Kalendář

Kalendář

Science Café funguje jako volná síť nadšenců pro vědu. Pro podrobnosti o akcích sledujte jednotlivé pořadatele.

Měsíční kalendář

Březen 2019

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
 • Science Café Kolín: Cirkulární ekonomika
7
8
9
10
11
12
 • SC Olomouc: „Sucho a povodně – boj s větrnými mlýny?“
 • SC Praha: Jednobuněčné organizmy v nás a kolem nás
13
 • SC České Budějovice:Psychedelika v neurovědě a psychiatrii
 • Science Café Brno: Projekt NEURODEG - poznejme včas nastupující poruchy paměti
14
 • SC Zlín: Porazíme leukémii?
15
16
17
18
19
 • SC Nový Porg: Endemité ostrova Borneo
20
 • SC Plzeň: Buněčná kultura – to není jen jogurt, ale i mocný nástroj základního výzkumu
 • SC Jindřichův Hradec: Speciální teorie relativity - teorie prostoru a času
 • SC Kladno: Pozor, padá kamení! O asteroidech a Zemi
21
22
23
 • SC Plzeň: Hologramy a jiná sci-fi optika
24
25
 • SC Chodov: Život v době temna
26
 • Science Café Jihlava: Studium lidského chování pomocí ekonomického experimentu
 • Science Café Nové Strašecí: O virtuální a rozšířené realitě
27
 • SC Tábor: Antibiotika nejsou lentilky
28
 • SC Zlín: Od semínka k oděvu
29
30
31

Seznam událostí

23. 3. 2019
 • SC Plzeň: Hologramy a jiná sci-fi optika

  23. 3. 2019  18:00 - 19:30
  DEPO2015, Presslova 14/14, 301 00 Plzeň

  Host: Ing. Petr Lobaz, Ph.D.

  Budeme mít někdy hologramy, jak je známe ze sci-fi? Jsou na koncertech s

  hologramy místo účinkujících skutečně k vidění pravé hologramy?

  Kde končí možnosti současné fyziky a začíná fantazie?

  Více podrobností

25. 3. 2019
 • SC Chodov: Život v době temna

  25. 3. 2019  17:00 - 18:30
  MěK Chodov

  Host: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

  Doba temna představuje dlouhý časový úsek pobělohorských Čech až hluboko do 18. století. Stále jsou o něm zakořeněné názory, že to bylo období všestranného úpadku státu, společnosti u nás. Zvláště pak že trpěl pobělohorský venkov: nevolníci, roboty apod. Bylo tomu opravdu tak? Anebo se jedná o jistý mýtus či křivé zrcadlo minulosti? Přednáška se pokusí ukázat, že každodenní život obyčejných lidí se mohl velmi odlišovat od uvedených negativních představ. Život českého venkova se řídil formálními i neformálními pravidly, která se nejednou lišila od státem vydávaných norem. Český venkov byl velmi odolný vůči působení armády stejně jako různým nařízením vrchnosti. Přednáška pojedná o soudobé kriminalitě, sexuálním jednání lidí i o dalších skutečnostech, které ovlivňovaly jejich každodenní život.

  Více podrobností

26. 3. 2019
 • Science Café Jihlava: Studium lidského chování pomocí ekonomického experimentu

  26. 3. 2019  18:00 - 20:00
  Muzeum Vysočiny Jihlava - Expoziční budova Muzea Vysočiny, Masarykovo Nám. 57 - 58, 586 01 Jihlava, Česko

  Host: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., ředitel Laboratoře experimentální ekonomie
  Masarykovy univerzity, vedoucí Katedry veřejné ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
  Ekonomicko-správní fakulta, MUNI, Brno

  Studium lidského chování pomocí ekonomického experimentu
  Přednáška shrnuje nejnovější poznatky z oblasti tzv. experimentální
  ekonomie, jedné z neprogresivnějších částí ekonomické vědy. Posluchači
  přednášky se stávají přímo účastníky jednoduchého experimentu, který
  studuje jeden z aspektů lidského chování – (ne)chuť k dobrovolné
  spolupráci i v situaci, kdy je sobecké chování výhodnější. Hra je přímo
  na přednášce vyhodnocena a komentována a na základě výsledků jsou dále
  představeny některé poznatky, které z experimentů vyplývají.

  Více podrobností

 • Science Café Nové Strašecí: O virtuální a rozšířené realitě

  26. 3. 2019  19:00 - 20:45
  Kavárna Kaffka, Palackého 43, 271 01 Nové Strašecí, Česko

  prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
  z FEL ČVUT v Praze.
  O virtuální a rozšířené realitě

  Více podrobností

27. 3. 2019
 • SC Tábor: Antibiotika nejsou lentilky

  27. 3. 2019  19:00 - 20:30
  DON klub Divadla Oskara Nedbala Tábor

  Host: MUDr. Ondřej Zahradníček, který působí
  v Mikrobiologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy
  univerzity a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

  Věta „půjdu k doktorovi, ať mi napíše nějaká antibiotika“ patří
  mezi věty, které mnoho lidí vyslovuje, aniž by nad nimi nějak
  zvlášť uvažovali. Prostě na ně „vlezl nějaký bacil“, a tak přece
  „potřebují antibiotika“. Ale je to vždy pravda? Jak vlastně
  antibiotika fungují? A co se stane, když budeme antibiotika
  užívat víc, než je záhodno – budou ještě pořád fungovat?
  Klesající účinnost antibiotik považují lékaři za jeden
  z nejpalčivějších problémů současné medicíny.

  vstupné 50Kč

  Více podrobností

28. 3. 2019
 • SC Zlín: Od semínka k oděvu

  28. 3. 2019  18:00 - 19:30
  Laboratorní centrum FT/U15/002

  Host: doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.

  Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

  Šatní skříně praskají ve švech a přesto trpíme pocitem, že nemáme co na sebe. Situace běžná v jednadvacátém století. Jenže to tak nebylo vždycky. Proč a jak se z původních drahých oděvů pořizovaných několikrát za život dospělo k hadříkům na jednu sezónu? Pojďte s námi nahlédnout do historie odívání. Jak změny klimatu ovlivnily vývoj textilních technologií? Jak zasáhla do šatníků průmyslová revoluce? A co stojí za vývojem oděvních střihů?

  Více podrobností

3. 4. 2019
 • SC Hořovice: BRDY HISTORICKÉ VII

  3. 4. 2019  19:00 - 20:30
  Klub Labe, Vísecké nám. 198/2, 268 01 Hořovice, Česko

  “ ŽELEZNÍ ARISTOKRATI Z HOŘOVICKA „, díl I.
  Majitelé a budovatelé komárovských železáren. Od rytířů Pešíků z
  Komárova po hrabata z Vrbna a Bruntálu. Šlechtické rody, které se
  zapsaly do historie českého i světového železářství.

  Host : RNDr. Martin Lang – geolog, vedoucí Muzea Středních Brd
  Strašice, kurátor sbírek muzejní povahy, vědecký pracovník

  a druhé téma je:

  „ BRDY LITERÁRNÍ A UMĚLECKÉ II “
  Druhá část přednášky představuje další básníky, spisovatele a umělce,
  kteří se zabývali oblastí Brd. Odhalíme autory zcela zapomenuté, ale i
  ty kteří jsou nám důvěrně známí. Navštívíme nejen oblast Hořovicka, ale
  také střed Brd, kam většina umělců jezdila odpočívat. Přednáška bude
  opět doplněna bohatým obrazovým materiálem.
  Host : Mgr.Tomáš Makaj – historik, Vedoucí kulturního odboru obce

  Strašice

  Více podrobností

9. 4. 2019
 • SC Nový PORG Praha: Anglicismy v českém jazyce

  9. 4. 2019  17:30 - 19:00
  Gymnázium a základní škola - Nový PORG Pod Krčským lesem 25, 142 00 Praha 4, Česko

  Host: Karel Oliva

  Více podrobností

 • SC České Budějovice: Proč se lidé zabíjejí?

  9. 4. 2019  18:00 - 19:30
  Horká Vana, Česká 7, 370 01 České Budějovice, Česko

  Host: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

  Co nám říkají vraždy o lidské podstatě a proč se o to má zajímat nejen kriminalista, ale i evoluční biolog? Proč se máme nejvíc bát domácích zabijaček? Vraždí se víc manželky mladé nebo staré? Jaká je geografie vraždění? Odkud kam prchat v obavě před násilím?

  Více podrobností

 • SC Praha: Co jste nevěděli o lese - Mluví spolu stromy? A víme ještě, jak přirozený les vypadal?

  9. 4. 2019  19:00 - 20:30
  Potrvá, Srbská 2, Dejvice, 160 00 Praha 6-Dejvice-Praha 6, Česko

  Host: Petr Kuneš (PřF UK): Les jako dědictví minulosti – co je přirozené?

  Příroda našeho území náleží do opadavého lesa mírného pásu, což je dáno především mírnými teplotami v létě a zimě a přiměřeně dostatečným množstvím srážek. Každý má nějakou představu, jak takový les vypadá, učíme se to přece na základní škole! Tedy i podvědomě tušíme, co je zde považováno za přirozené a co si zaslouží naši ochranu. Dnešní realita je ovšem diametrálně jiná. Kolem silnic většinou míjíme plantáže jehličnatých dřevin (většinou smrku) sloužících především k produkci dřeva. Narušení v podobě kalamit kůrovce nebo větrných polomů v nás vyvolávají pocity katastrofy, nemluvě o lesních požárech, které je přece zapotřebí ihned uhasit! Z čeho ale pochází naše představy o tom, co je přirozené a jak stanovujeme dostatečnou hodnotu toho, co je třeba chránit? V současné ekologii se zdůrazňuje potřeba dlouhodobého pohledu do minulosti nutné k pochopení současného stavu. Můžeme tam najít odpovědi na naše otázky? A jak daleko je zapotřebí jít, abychom dosáhli přirozeného? A jde to vůbec? Ve své přednášce se pokusím nastínit pohledy z různě vzdálených perspektiv. Na různých příkladech z minulosti rozbiji vaše zažité představy a nakonec je možná složím do úplně nové lesní reality.

  Host: Petr Kohout (MBÚ AV ČR): Lesní internet - Wood Wide Web

  Naše lesy jsou plné fascinujících organismů, které hrají nezastupitelnou roli v jejich fungování. Veliká část tohoto života však zůstává návštěvníkovi lesa skryta pod povrchem. Možná netušíte, že většina stromů nečerpá vodu a živiny z půdy přímo, ale skrze houby, které žijí na kořenech těchto stromů a tvoří s nimi harmonický symbiotický vztah. Toto symbiotické podhoubí může navzájem propojovat jednotlivé stromy a tím vytvářet „lesní internet“, na který jsou jednotlivé stromy připojeny, a kde si mezi sebou mohou vyměňovat informace o svém stavu či navzájem sdílet živiny. V přednášce se pokusím přiblížit, jak tento lesní internet funguje a co vše se může pod vašima nohama v lese odehrávat.

  Více podrobností

10. 4. 2019
 • SC Chodov: Dezinformace, fake news a hoaxy v medicíně

  10. 4. 2019  17:00 - 19:00
  Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, 357 35 Chodov, Česko

  Host: Ludmila Hamplová
  ( novinářka na volné noze, píše pro Zdravotnický deník, Lidové noviny, a časopis Marie Claire. V roce 2015 získala Výroční cenu od Koalice pro podporu očkování, která jí bylo udělena především za vysokou „odbornou kvalitu práce v žurnalistice a osobní statečnost“. Je také držitelkou Novinářské ceny Psychiatrické společnosti ČLS JEP)
  Anotace:
  Co se stane, když se na sociálních sítích objeví informace, že dítě zemřelo po očkování? Opravdu vagina potřebuje detoxikovat a v obchodech prodávají pomeranče nakažené virem HIV? Když jde o zdraví, je až překvapivě snadné naletět a uvěřit nepravdivým informacím. Vydejte se do hlubin světa médií a sociálních sítí s novinářkou Ludmilou Hamplovou, která se věnuje odhalovaní šarlatánů na poli medicíny.

  Více podrobností

 • SC Brno: Globalizace infekcí aneb hrozby exotických nákaz ve střední Evropě

  10. 4. 2019  18:00 - 20:00
  Kavárna Trojka, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, 602 00 Brno-Brno-střed, Česko, sál Minus trojka

  Host: doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců AVČR, v.v.i.)

  V posledních desetiletích je neustále skloňován pojem globalizace, který je spojován zejména s mezinárodním obchodem či migrací osob. Málokdo si však uvědomuje, že globalizace se také významně zrcadlí v měnících se trendech epidemiologie infekčních chorob a má zásadní vliv na emergenci řady nových nebo se znovu navracejících infekčních onemocnění. V úvodní části přednášky si definujeme tzv. emergentní infekční nákazy a faktory, které je ovlivňují, zejména přírodní (povodně, zemětřesení, tsunami, tornáda) a socio-ekonomické (urbanizace, migrace a mobilita osob, kolektivní způsob života, intenzifikace zemědělství, obchod se zvířaty, sociální katastrofy apod.). Na konkrétních příkladech si posléze ukážeme, jak se některé exotické virové nákazy díky globalizaci již staly nebo se mohou stát reálným zdravotním rizikem dokonce pro obyvatele střední Evropy.

  Více podrobností

12. 4. 2019
 • SC Jihlava: Záludné výběrové efekty v historii astronomie

  12. 4. 2019  17:00 - 18:30
  Vysoká škola polytechnická Jihlava, posluchárna P3

  Host: RNDr. Jiří Grygar, CSc.
  Fyzikální ústav Akademie věd ČR

  Záludné výběrové efekty v historii astronomie
  Historie rozvoje astronomie je od starověku až doposud silně ovlivňována
  záludnými výběrovými efekty, které často preferují nevýznamné jevy před
  těmi významnějšími. Hlavním problémem je obtížné určování vzdáleností
  jevů od nás, což vedlo, a patrně stále vede, k různým chybným závěrům.

  Ve spolupráci s Jihlavskou
  astronomickou společností a s Vysokou školou polytechnickou Jihlava –
  jiný čas a jiné místo!!!

  Více podrobností

17. 4. 2019
 • SC Plzeň : Svět podle termitů

  17. 4. 2019  18:00 - 19:30
  DEPO2015, Presslova 14/14, 301 00 Plzeň

  Host: doc. Mgr. Jan Šobotník, CSc.
  biolog, přední světový specialista na termity a jejich život

  Co všechno termiti dokáží a jak funguje termití společenství? O tom se budeme bavit s biologem Janem Šobotníkem, předním světovým specialistou na termity.

  Více podrobností

 • SC Jindřichův Hradec: Sociální hmyz - hmyzí státy

  17. 4. 2019  18:00 - 19:30
  Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 124/I, J. Hradec

  Host: Prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc.

  Vstupné: 30Kč

  Více podrobností

Pozvánky

Jsme na sociálních sítích