Science Café > Jihlava > SC Jihlava 13/10: Budeme mít dostatek vody nebo “uschneme”?

SC Jihlava 13/10: Budeme mít dostatek vody nebo “uschneme”?

V uplynulých desetiletích jsme žili v období „vodního blahobytu“. Toto léto nám však ukázalo, že i v našich podmínkách může být dostupnost vody ohrožena.

S předpokládaným postupem klimatické změny lze očekávat, že riziko výskytu sucha se bude dále zvyšovat. Znamená to snad, že budeme mít v budoucnosti problémy se zásobováním vodou? Jak se vůbec budoucí potřeby vody počítají?

Přijďte diskutovat (nebo jen poslouchat) o aktuálním významném tématu v úterý 13. října. Pozvání do kavárny v Malovaném sále Muzea přijal Ing. Libor Ansorge z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM.

Začínáme v 18 hodin, vstupné dobrovolné.

Jsme na sociálních sítích