Science Café > Martin Kalbáč

Martin Kalbáč

Dr. Martin Kalbáč patří k našim nejvýznamnějším mladým vědcům v oblasti fyzikální chemie.
V Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR  pracuje jako vědecký pracovník od roku 2002 a zabývá se výzkumem nanomateriálů, zejména uhlíkových nanostruktur (grafen, uhlíkové nanotuby, fullereny, fullerenové peapody). Tyto materiály mají velký význam pro základní výzkum i pro celou řadu aplikací. Doktor Kalbáč na řadě příkladů demonstroval, že elektrochemické a in situ spektroelektrochemické metody poskytují klíčové informace pro objasnění jejich elektronických vlastností.  Ocenění jeho vědecké práce (v roce 2004 obdržel prestižní stipendium nadace Alexandra von Humboldta; v roce 2007 Prémii Otto  Wichterleho  a v roce 2008 Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu) jsou dokladem jeho vysokých odborných kvalit. Doktor Kalbáč úspěšně řešil a řeší několik tuzemských a mezinárodních grantů, spolupracuje se zahraničními renomovanými pracovišti, úspěšně se podílí na vzdělávání studentů v rámci výchovných programů ústavu či ve spolupráci s univerzitními pracovišti. Rovněž se svými přednáškami, články a rozhovory v médiích zapojuje do popularizace vědy a výzkumu široké laické veřejnosti.

Jsme na sociálních sítích