Science Café > Broumov > SC Broumov 25/10: Jak vrátit vodu krajině?

SC Broumov 25/10: Jak vrátit vodu krajině?

Každoročně jsme svědky na troud vyprahlé země, prázdných říčních koryt i usychající flory.Na vině jsou jak mnohdy necitlivé zásahy do krajiny v minulých letech, tak teploty rostoucí i lidskou činností. Ale jak to napravit?

Vodohospodářské práce v Lednicko-valtickém areálu na jižní Moravě mají dlouhou historii. Lednická rybniční soustava byla dokončena v letech 1414 – 1418, rybník v zámeckém parku v roce 1806. V poválečné historii byla řeka Dyje jako mnoho dalších toků v republice zregulována a přítoky byly uzavřeny do umělých koryt. Od roku 2000 probíhá v oboře Obelisk obnova původní krajiny. Byla obnovena mrtvá ramena a do vyschlé krajiny se vrátila voda a s ní život.

Obnova této krajiny je příkladem, jak s vodou začít efektivně pracovat, jak zabránit vysychání půdy a krajiny. Jedná se o ukázku vhodného krajinotvorného přístupu a dobrého příkladu, jak vrátit vodu tam, kde dříve bývala.

Pozvání přijal Přemysl Krejčiřík, autorizovaný krajinářský architekt, předseda Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

Těšíme se na viděnou ve čtvrtek 25. října od 18 hodin, opět v Sále Kreslírna Broumovského kláštera.

Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)
Rezervace: sarka.vavrova@broumovsko.cz / 728 567 176

Přednáška byla podpořena Královéhradeckým krajem.

Jsme na sociálních sítích