Science Café > Broumov > SC Broumov 12/05: Hovory mlčky aneb znakování v klášterech

SC Broumov 12/05: Hovory mlčky aneb znakování v klášterech

Klášterní archivy skrývají nejedno tajemství, které vynáší na světlo takřka zapomenutou součást mnišství – znakovou řeč. Dva středověké katalogy znakové řeči, které sloužily k její výuce, se dochovaly i u nás – ve Vyšším Brodě.

Jaké znaky se mniši učili? Jak jednotlivá slova znázorňovali? Proč, kdy a kde znaková řeč vznikla? A jak můžeme pracovat s kusými informacemi středověkých autorů? Používají se znaky v klášterech ještě dnes? Všechny tyto otázky Vám ráda zodpoví historička Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D., která za disertační práci na toto téma získala prestižní Bolzanovu cenu.

Přijměte naše srdečné pozvání do sálu Kreslírna broumovského kláštera, kde se přednáška ve čtvrtek 12. května
od 18 hodin
uskuteční. Vstupné 60/30 Kč (studenti. posluchači U3V), rezervace na martina.junkova@broumovsko.cz.

Jsme na sociálních sítích