Science Café > Brno > SC Brno 10/04: Globalizace infekcí aneb Exotické nákazy ve střední Evropě

SC Brno 10/04: Globalizace infekcí aneb Exotické nákazy ve střední Evropě

V posledních desetiletích je neustále skloňován pojem globalizace, který je spojován zejména s mezinárodním obchodem či migrací osob. Málokdo si však uvědomuje, že globalizace se také významně zrcadlí v měnících se trendech epidemiologie infekčních chorob a má zásadní vliv na emergenci řady nových nebo se znovu navracejících infekčních onemocnění.

V úvodní části přednášky si definujeme tzv. emergentní infekční nákazy a faktory, které je ovlivňují, zejména přírodní (povodně, zemětřesení, tsunami, tornáda) a socio-ekonomické (urbanizace, migrace a mobilita osob, kolektivní způsob života, intenzifikace zemědělství, obchod se zvířaty, sociální katastrofy apod.). Na konkrétních příkladech si posléze ukážeme, jak se některé exotické virové nákazy díky globalizaci již staly nebo se mohou stát reálným zdravotním rizikem dokonce pro obyvatele střední Evropy.

Přednášku na aktuální téma povede Ivo Rudolf z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. V rámci Týdne vědy a techniky mohli zájemci navštívit jeho laboratoř ve Valticích a “vidět” výzkum v praxi. Pravidelní čtenáři časopisu Vesmír si jeho jméno spojí se zkoumáním lymské boreliózy a jejího přenosu na člověka komáry.

Termín: 10.4. 2019 (středa), 18:00

Místo: kavárna Trojka (sál Mínus Trojka), Dominikánská 9, Brno

Přednášející: Ivo Rudolf

Vstup volný

Rezervace přes formulář (bude aktivní od 4.4. – 20:00)

Facebooková stránka akce

 

Veronika Kašpárková

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích