MENU
Science Café

Videorozhovor o archeologii

Science Café

Rozhovor: Vznik mořských pouští ovlivňují fyzikální zákonitosti

31. 3. 2010 Praha

Jak probíhá výzkum oceánských pouští? Dozvíte se na pražském Science Café 13. dubna

Další pražské Science Café, které proběhne v úterý 13. dubna, se bude zabývat tématem oceánských pouští.  Svůj výzkum přijdou představit dva přední čeští odborníci – Ondřej PrášilMichal Koblížek z Mikrobiologického ústavu AV ČR. Začínáme v 19 hodin v kavárně Potrvá (Srbská 2, Praha 6).


Co jsou to oceánské pouště a co vás na Science Café čeká, se dozvíte z následující anotace vystoupení našich hostů:


Rozsáhlé oblasti světového oceánu se vyznačují výrazným nedostatkem živin, především dusíku, fosforu a železa. Ty zdánlivě pusté oblasti se proto někdy nazývají oceánské pouště. Jde zejména o subtropické oblasti hlavních oceánů – Atlantického, Tichého a Indického. Život v těchto mořských oblastech je tvořen především množstvím mikroskopických organismů – řas, sinic a bakterií. V rámci mezinárodních projektů jsme měli možnost podílet se na výzkumu těchto oblastí a studovat, jak se mořské mikroorganismy dokáží přizpůsobit a přežít v extrémních podmínkách. Během Science Café si ukážeme, jak takový výzkum a pobyt na oceánografických lodích probíhá a pokusíme se přiblížit i hlavní výsledky našeho bádání.Tags: , ,

Comments are closed.