Science Café > Olomouc > Olomoucké Science Café zapátrá po příčinách noční tmy

Olomoucké Science Café zapátrá po příčinách noční tmy

Proč je v noci tma? – otázka, která vypadá na první pohled banálně až hloupě. Ve skutečnosti jde ale o mimořádně plodnou otázku, kterou si kladli nejzvídavější duchové již od počátku novověku. Nejenom hvězdáři a fyzikové, ale také filosofové a dokonce i básníci. Chceme-li totiž pochopit, v čem spočívá čarovné kouzlo na první pohled naivní otázky, musíme se seznámit s jejím vsazením do širšího přírodovědeckého kontextu a také s klopýtavou cestou k jejímu zodpovězení. Je jistě nečekané, že správné řešení nakousl nikoliv astronom, fyzik či filosof, ale básník Edgar Alan Poe.


V Olomouci si stejnou otázku položí RNDr. Peter Zamarovský, CSc – absolvent Karlovy univerzity, který v sooučasnosti vyučuje fyziku a filosofii na ČVUT. Zabývá se především interdisciplinárními otázkami vědy a filosofie. Předsedá Evropskému kulturnímu klubu, je členem Astronomické společnosti a klubu skeptiků Sisyfos. Autorem řady odborných a populárních článků, Knihy o antické filosofii (Příběh antické filosofie, 2005) a o noční tmě (Proč je v noci tma?, 2011, Why is it dark at night?, 2013). Připravuje knihu o nekonečnu. Zúčastňuje se rozprav v rozhlase a televizi.

Další Science Café Olomouc se koná v úterý 28.1.2014, od 18 h v Kavárně/čajově  Kratochvíle (Sokolská 544/36).

Jsme na sociálních sítích