Science Café > Nové Strašecí > Novostrašecké Science Café v nové kavárně o akustice poslechových prostorů

Novostrašecké Science Café v nové kavárně o akustice poslechových prostorů

Při hodnocení kvality prostoru určeného pro poslech hudby či mluveného slova rozhoduje hlavně subjektivní vjem posluchače.  Jaké jsou ale objektivně měřitelné vlastnosti prostoru, které by korelovaly se subjektivním hodnocením? Celá desetiletí se odborníci snaží najít souvislosti, pomocí kterých lze mezi sebou různé poslechové prostory vhodně porovnávat a které lze ve značné míře využít při simulacích během návrhu poslechového prostoru, tedy ještě před jeho realizací.

S hostem, Ing. Jiřím Schimmlem, PhD. z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno, budeme
20. ledna hledat odpovědi i na následující otázky:

  • Existuje dostatečná metoda, který by přesně rozlišila texturu impulsové odezvy?
  • Co jsou objektivní vlastnosti poslechových prostorů?
  • Jak změřené výsledky prakticky využít?

Těšíme se na vás v nové kavárně vedle pekárny Hošer (Palackého č. 1), začínáme v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné 🙂

 

Jsme na sociálních sítích