Science Café > Nové Strašecí > Online SC Nové Strašecí 30/3: Biosenzory v boji s potravinovými patogeny a koronavirem

Online SC Nové Strašecí 30/3: Biosenzory v boji s potravinovými patogeny a koronavirem

Science Café v Novém Strašecí bude hostit Hanu Vaisocherovou-Lísalovou z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Tématem budou biosenzory, tedy analytická zařízení, které kombinují biologickou složku s fyzikálně-chemickým detektorem. Náš host nás uvede do problematiky těchto zařízení a seznámí nás s výzkumem detekování viru SARS-CoV-2 ze slin, na kterém pracuje se svým týmem od samého počátku pandemie, ale také s biosenzorem, který měli rozpracovaný už z dřívějšího projektu – přenosného kufříku na určování nezávadnosti potravin.

Jak Hana Lísalová k problematice říká: „Velmi zjednodušeně si přístroj na detekci viru můžete představit jako automat na kávu s kelímky, který funguje obráceně. Kávový automat kelímky s tekutinou vydává, kdežto náš robot je bude přijímat. Člověk k němu přijde, vypláchne si ústní dutinu určitým množstvím roztoku a kelímek vrátí do automatu, systém tekutinu odebere, vzorek pošle do útrob stroje k biočipu, který ho zanalyzuje, a robot podle výsledku signalizuje zelenou – tedy vše je v pořádku, anebo červenou – pozor, zde je vysoké riziko pozitivního nálezu.

Hana Vaisocherová-Lísalová vystudovala MFF UK v Praze, obor biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika. Nyní vede výzkumný tým Laboratoře funkčních biorozhraní v Oddělení optických a biofyzikálních systémů ve Fyzikálním ústavu AV ČR se zaměřením na výzkum funkčních povrchů pro biosenzory a další aplikace.

K přednášce se můžete připojit přes ZOOM nebo sledovat přes YouTube.

Termín: 30.3. 2021 (úterý), 19:30 

Místo: Online,  ZOOM,YouTube

Přednášející: Hana Vaisocherová-Lísalová

Veronika Kašpárková

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích