Science Café > Pozvánky > SC Zlín 27/09: Science Café a Noc vědců 2019

SC Zlín 27/09: Science Café a Noc vědců 2019

Téma letošní Noci vědců zní: Šetrně k planetě. Pořadatelé zlínského Science Café pro vás v duchu tématu připravili čtyři přednášky, které si rozhodně nenechte ujít. Všechny proběhnou 27. září v Laboratorním centru Fakulty technologické U15/003.

17:00

Člověk vs. země(dělství) – Iva Burešová, Ústav technologie potravin, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jak se měnil vztah člověka k přírodě v průběhu tisíciletí? Jak se vyvíjelo zemědělství a vztah člověka k půdě? K čemu směřuje současná rostlinná a živočišná produkce? V rámci přednášky se pokusíme nejen na tyto, ale i další otázky, s danou problematikou související, nalézt odpovědi.

18:00

Kam mizí zlínský odpad? – Ladislav Vašina
Třídíte odpad? A třídíte jej správně? Co se děje se zlínským odpadem po vyhození do popelnice? A víte, co bude znamenat zákaz skládkování? Ladislav Vašina, ekolog Technických služeb Zlín, představí základní charakteristiky systému sběru, svozu, dotřiďování, zpracování, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve Zlíně.

19:00

Šetrný k životnímu prostředí: spočítáno! –  Dagmar Janáčová, Ústav automatizace a řídící techniky, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pro dnešní dobu je příznačné, že každý nový výrobek, proces či lidský počin provází proklamace “šetrný k životnímu prostředí”. Ale k tomu, aby tato věta byla pravdivá, nestačí, aby například kelímek nebyl z plastu, auto jezdilo na elektřinu a my se zapojili do sbírání víček z PET lahví. Míru šetrnosti k životnímu prostředí lze spočítat a předvídat jen za použití nástrojů procesního inženýrství, vědního oboru, který má na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně dlouhou tradici. Jak tedy odpoví procesní inženýrka na otázku: Papírová taška, nebo igelitka?

20:00

Úbytek hmyzu a nešetrné hospodaření v krajině – Jan Růžička 

Proč klesá hmyzí biodiverzita ve volné krajině i v chráněných územích a co to znamená pro člověka? Existují možnosti, jak tento trend zvrátit? O tom, jak se chovat k přírodě popovídá Jan Růžička, vědec, jehož působištěm je Ústav inženýrství ochrany životního prostředí na Fakultě technologické, kde se věnuje problematice mikrobiální degradace polutantů.

 

Termín: 27.9. 2019 (pátek), 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Místo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Laboratorní centrum, U15/003 (Vavrečkova 5669, Zlín)

Vstup zdarma

Facebooková stránka akce

Noc vědců ovšem nejsou jen přednášky, ale také hry, soutěže, výstavy, workshopy a experimenty. Podrobný program najdete na stránkách Noci vědců.

Veronika Kašpárková

Jsme na sociálních sítích