Science Café > Zlín > SC Zlín 01/03: Bleskové povodně

SC Zlín 01/03: Bleskové povodně

Bleskové, vhodněji přívalové, povodně vznikají následkem krátkodobých a velmi intenzivních přívalových srážek, kdy během 1 až 6 hodin může spadnout více než 100 mm srážek. Přívaly srážek jsou časté v letním období.

Rychlý přísun vody nestačí půda vsakovat a voda rychle odtéká po povrchu půdy. Často odnáší půdní materiál a způsobuje erozi.

I když zasažená plocha většinou není velká, voda proudí velmi rychle, má velkou ničivou sílu a způsobuje velké škody. Tyto povodně nejvíce ohrožují lidské životy, protože přicházejí velmi náhle a dávají málo prostoru pro záchranu lidí.

Povodňový plán JMK

Zlínské Science Café se v prvním březnovém čtvrtku bude věnovat rozmarům počasí.

Jak souvisí přívalové povodně s globální změnou klimatu?
Dají se předpovídat?
Jak odhadnout riziko přívalové povodně pro naši oblast?
Poručíme větru, dešti?

Na to všechno zkusí ve čtvrtek 1. března odpovědět David Šaur z Fakulty aplikované informatiky.
Těšíme se na vás v posluchárně 002 (Laboratorní centrum Fakulty technologické) od 18 hodin.

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích