Science Café > Záznamy > Video > Úvod do teorie her a experimentální ekonomie

Úvod do teorie her a experimentální ekonomie

Běžný ekonomický model předpokládá, že my, lidé, jednáme chladnokrevně ve svůj prospěch. Důmyslně volíme svá rozhodnutí tak, jako geniální šachista volí své tahy ve hře. O tom, nakolik je takový předpoklad zavádějící, se přesvědčíte sami ve hře, kterou Vás provede experimentální ekonom René Levínský. Vyplatí se při soutěžení odhalit svůj úspěch soupeři? Je strategičtější vyvinout větší úsilí na začátku, nebo raději v závěrečné fázi závodu? Za určitých předpokladů se tyto otázku dají odpovědět pomocí matematických modelů. Konkrétně, v případě soutěže firem v patentování se situace dá popsat relativně jednoduchým matematickým modelem, jehož analýza ovšem vůbec není přímočará. Jak se takový model dá odvodit a analyzovat, zda jsou použité předpoklady smysluplné, a k jakým závěrům se dá dospět bude debatovat Pavel Kocourek, absolvent doktorského studia v Ekonomii na Newyorské univerzitě. Oba hosté působí na institutu CERGE-EI, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

Jsme na sociálních sítích