Science Café > Záznamy > Video > Úvod do experimentální ekonomie a teorie her

Úvod do experimentální ekonomie a teorie her

Je lidské chování vždy účelové a racionální? Co nám o něm říkají ekonomické experimenty? Vyplatí se nám spolupracovat s ostatními? Co jsou to hry s nulovým a nenulovým součtem? Je teorie her jen hrou?

Jsme na sociálních sítích