Science Café > Záznamy > Video > Těla rostlin: Jak nám tvar rostlin pomáhá v poznání jejich životní strategie

Těla rostlin: Jak nám tvar rostlin pomáhá v poznání jejich životní strategie

Většina venkovních rostlin kolem nás odhodila svůj šat a odhalila nám svoji „kostru“, na které vyniknou tvary rostlin a některých jejích hlavních částí. Můžeme se tedy nad nimi zamýšlet. Třeba nad tím, jak „jak poznání tvarů rostlinného těla přispělo a přispívá k porozumění rostlinných životních strategií. Můžeme přemýšlet o tom, jaká je ekologická funkce takových vlastností rostlin, jako je výška, cyklicita prýtu nebo adventivního odnožování z kořenů v každodenním životě rostliny a/nebo jak je ekologická funkce rostliny ovlivněna její morfologií a architekturou.“ Naše prosincové Science Café můžete chápat jako vodítko k onomu přemýšlení. (Text v uvozovkách je citací z anotace knihy, které nese stejný název jako naše přednáška a jejíž autorkou je Jitka Klimešová). Co to je rostlinná slepota? Dá se to léčit? Jak k tomu můžeme využít tvar rostlin? Co s tím má společného skrytá polovina rostliny: kořeny, oddenky, hlízy a cibule? Na tyto a další otázky se pokusila odpovědět rostlinná ekoložka prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc., Botanický ústav AVČR.

Jsme na sociálních sítích