Science Café > Záznamy > Video > Tajemství formování společenstev sociálního hmyzu

Tajemství formování společenstev sociálního hmyzu

Sociální hmyz, správněji však řečeno eusociální hmyz, je takový hmyz, který splňuje následující tři podmínky: jedinci v kolonii spolupracují na výchově potomků a ochraně hnízda, kolonie se skládá z reprodukčních a nepohlavních (pracujících) jedinců a z alespoň dvou generací jedinců. Takovéto společenství pak funguje jako samostatný celek a jeho život je složitý a pro člověka velmi zajímavý, neboť nám v mnohém připomíná naše vlastní společenství. Typicky do této skupiny patří především včely, vosy, termiti a mravenci. Existují hmyzí státy? Co je to superorganismus? Přežili bychom bez sociálního hmyzu? Váží mravenci víc než lidstvo? Kdo obývá tropické koruny stromů? Na tyto a další otázky se pokusil odpovědět RNDr. Petr Klimeš, Ph.D., z Entomologického ústavu Biologického Centra AV ČR v.v.i.

Jsme na sociálních sítích