Science Café > Záznamy > Video > Pevnosti bronzového věku jižních Čech

Pevnosti bronzového věku jižních Čech

První českobudějovické postcovidové Science Café bylo věnováno archeologii a dávné historii jižních Čech. Co to jsou hradiště? Kolik je v jižních Čechách hradišť z doby bronzové a kde se nacházejí? Jaká byla jejich původní podoba? Co se na nich nachází a co lze z nálezů vyčíst? Jaký byl jejich dějinný kontext? A k čemu vlastně tato hradiště sloužila? Na tyto a další otázky se pokusil odpovědět Mgr. Daniel Hlásek, Ph.D. z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Jsme na sociálních sítích