Science Café > Záznamy > Video > O důkazech (nejen forenzních)

O důkazech (nejen forenzních)

Důkazy prostupují každou oblastí života od vědeckého bádání až po ty nejosobnější záležitosti. A právě proto se na konstruování důkazů podíváme podrobněji. Existuje absolutní důkaz? Proč lze na základě identického výsledku zkoumání jednoho spravedlivě odsoudit a jiného spravedlivě omilostnit?

Jsme na sociálních sítích