Science Café > Záznamy > Video > Mezní situace jako výzva

Mezní situace jako výzva

Přednáška byla prezentovala filosofická východiska mezních situací, především z pohledu logoterapie Viktora E. Frankla. Za mezní označoval Frankl ty situace, které nelze obejít ani změnit, například smrt, utrpení či vinu. Tyto stavy změnit nemůžeme, ale můžeme si vybrat postoj, který se k nim rozhodneme zaujmout. Pokud do těchto situací vstoupíme s otevřenýma očima, představují pro nás určitou výzvu. Co pro nás znamenají mezní situace? Lze si v nich uchovat naší vlastní svobodu rozhodování? Můžeme tyto situace nějakým způsobem změnit, aby pro nás představovaly určitou výzvu? Jak můžeme tuto životní mez proměnit ve výzvu? To byly otázky, jimiž se - mimo jiné- zabýval náš host - Mgr. Barbora Wernerová z Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity.

Jsme na sociálních sítích