Science Café > Záznamy > Video > Malé mozky, vysoká inteligence: Moderní výzkum mění pohled na evoluci mozku

Malé mozky, vysoká inteligence: Moderní výzkum mění pohled na evoluci mozku

V prosinci 2016 jsme v rámci SC ČB zahájili malý minicyklus s pracovním názvem "Jak vznikl...?", který nás má provést od vzniku Vesmíru - Velkého třesku - ke vzniku nejorganizovanější struktury ve Vesmíru, kterou známe - lidskému mozku. Naši snahu narušily covidové odstávky, a proto se až po více než pěti letech nacházíme před šestým dílem a jsme v cílové rovince. Březen jsme si pro další díl cyklu vybrali záměrně. V březnu se tradičně odehrává tzv. Týden mozku - vědecký festival zaměřený na neurovědy a výzkum mozku. Nezastavili jsme se u člověka jako nejvyššího stupně evolučního stromu, ale zaměřujeme pozornost na to, co způsobilo, že k latinskému rodovému názvu "homo" připojujeme rodové "sapiens". Proč jsou ptáci tak chytří, když mají tak malé mozky? Je pravda, že na velikosti (mozku) nezáleží? Jsou savčí mozky výkonnější než mozky jiných obratlovců? Kolikrát v evoluci vzniklo inteligentní chování? Na tyto a další otázky se pokusil odpovědět Mgr. Pavel Němec, PhD., Vedoucí laboratoře smyslové a evoluční neurobiologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Poznámka: V průběhu diskuse do sálu z ulice vešla žena a po chvilce verbálně zaútočila na přednášejícího. Načež opět odešla. Na záznamu tento incident působí dost zmateně, ale ponechali jsme ho tam. Jen k němu dodáváme tuto poznámku, aby bylo patrné, že nejde o projev žádného člověka z publika.

Jsme na sociálních sítích