Science Café > Záznamy > Video > Když se na nebi blýská

Když se na nebi blýská

Světem bouřkových oblak provedl diváky jindřichohradeckého Science Café prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., jenž působí na Katedře fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT, na Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy a v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Vidíme a slyšíme vše, co je součástí blesku? Existují i nadoblačné blesky? Co je to blesk z čistého nebe? Co jsou to modré výtrysky a červené přízraky? Jak je to doopravdy s kulovým bleskem? To byly otázky, na něž hledal odpověď.

Jsme na sociálních sítích