Science Café > Záznamy > Video > Jiří z Poděbrad – národní hrdina nebo evropská osobnost?

Jiří z Poděbrad – národní hrdina nebo evropská osobnost?

V březnu 2021 uplynulo 550 let od smrti českého krále, jenž je ověšen mnoha přívlastky, např. husitský král, král dvojího lidu, král diplomat, ale ve své době také královrah. Jde o Jiřího z Poděbrad, českého krále, který nepocházel z panovnické dynastie, ale jeho původ je dán významným a starobylým rodem domácí šlechty. Jeho role v českých dějinách je natolik významná, že by neměla uniknout naší pozornosti. A protože na jaře nebylo možno pořádat společenské akce, využili jsme nejbližší příležitosti a ono kulaté výročí si připomněli v říjnu v mimořádném Science Café. Jak je možné, že český šlechtic a kališník se stal králem? Jakými prostředky dosáhl svého uznání? Kdo Jiřímu pomáhal? Co se mu povedlo za jeho vlády? A jak ho brala Evropa – byl zavrhován nebo přijímán? Co od něho ostatní panovníci očekávali? Na tyto a další otázky se snažila odpovědět PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK.

Jsme na sociálních sítích