Science Café > Záznamy > Video > Jak vypadají mimozemšťané?

Jak vypadají mimozemšťané?

Téma večera, rozděleného na krátké představení tématu a následnou neformální diskusi, zní Jak vypadají mimozemšťané?. Řeč bude především o nejnovějších poznatcích evoluční biologie a o tom, jak si na základě jejich závěrů vědci představují možnou existenci života mimo naši planetu. Marek Vácha, jenž vedle svého angažmá na 3. lékařské fakultě působí jako římskokatolický kněz, patří k inspirativním myslitelům v oblasti etických problémů spojených s poznáním lidského genomu. Jeho názory na hranice lékařské etiky podněcují diskuse mezi jeho studenty a odborníky, ale díky četným populárně-naučným pracím (je autorem devíti knih) i u široké veřejnosti. Zajímavé zkušenosti si odvezl také z přírodovědných exkurzí v Antarktidě nebo Jižních Shetlandách.

Jsme na sociálních sítích