Science Café > Záznamy > Video > Jak selský rozum propojuje vědu, ochranu přírody a byznys

Jak selský rozum propojuje vědu, ochranu přírody a byznys

Systém, který spojuje nejnovější poznatky vědy s praxí a má ambici řešit problémy prvních otázek, nazýváme cirkulární ekonomika. Ta spojuje nejnovější poznatky s praxí a zaměřuje se právě i na odpady. V koloběhu, ve kterém se odpady stávají zdrojem, totiž zastavujeme plýtvání a otevíráme příležitosti pro nové formy podnikání založené na trvalé udržitelnosti. Science Café Plzeň podruhé v DEPO2015 rozboří hranice mezi vědou a veřejností. Pozvání k neformálnímu povídání u kávy tentokrát přijala Soňa Jonášová.

Jsme na sociálních sítích